Friday, October 10, 2008

Mandriva's New Release: Mandriva 2009A distribución de SO de Linux Mandriva vén de sacar a súa nova versión. Esta nova versión inclúe o novo escritorio KDE 4, que supón un salto notable dende o KDE 3.5. Asemade inclúe o file manager chamado Dolphin, substituíndo o Konqueror. Disque o Dolphin é máis lixeiro.

So whatcha waitin' for? Download and burn baby burn!

No comments: