Wednesday, November 09, 2005

Outono na FFT

1 comment:

arroaz (Tursiops truncatus) said...

Días despois de tirar esta fotografía, tivemos que sufrir a inundación do acceso á entrada do edificio principal da faculdade, véndonos forzados a subir aos bordos dos xardíns; aínda así algunha xente non puido evitar mollar os pés, ou estragar algunha planta ao pasar polo bordo. Iso sen contar as múltiples pingueiras que había repartidas por tódolos edificios.