Saturday, April 08, 2006

Que foRRRRRRRRRRRRte!!!!!!!!!

Oissss! Que dirá o noso tan querido Don Manuel da hoxe acontecida voda entre dous homes, un deles concelleiro do PP na cidade de Ourense...???!!!

É isto a modernización do PP? Ou quizais que o concelleiro aínda non ten demasiado clara a súa orientación política, ou non é consciente do que conleva ser militante do devandito partido e ademais ser homosexual?

No comments: