Sunday, July 10, 2005

Fascismo ou ignorancia supina?

Mmm...

3 comments:

arroaz (Tursiops truncatus) said...

Que incompetencia!!!!!!!!!!

Doutor Neo said...

Mais non era que para seres funcionario da Xunta tes que aprobar un exame de galego? Seica os de Xusticia están exentos de esa proba? Estou convencido que esto non pasa nin en Euskadi nin en Cataluña, porque se montaría unha boa ...

arroaz (Tursiops truncatus) said...

Que país...