Wednesday, February 02, 2005

God Saves the Vice-Chancellor!

Recentemente souben que a Universidade non paga a algúns bolseiros que traballan nas aulas de informática que teñen algunhas faculdades...
Moi ben! Un aplauso señoras e señores...
E como a bolsa xa debe de ser tan alta... Polo que me contaron onte, vía díxome-díxome, non deben de chegar nin aos 200 € ao mes... Vamos, que non lles dá nin para esquecer as penas con alcohol.
Mentres tanto o reitor anda a "ameazar" con cambiar o ano académico; comezando as clases o 1º de setembro, realizando os exames de febreiro antes do Nadal, adiantando os exames de xuño e xullo, e pasando os exames de setembro a xullo. Di que así os alumnos poderían desfrutar dun mes enteiro de vacacións (agosto) e que é o modelo europeo. A quen se lle conte... Aiss... Quen vai estudar en pleno mes de xullo???!!!! Que estamos no sur de Europa!!!! O resto de europeos tamén teñen mellores universidades, mellores oportunidades de emprego e maiores axudas.
Menos mal que aquí o reitor non é como unha cousa que me contou a Mercurio. Contoume que nunha universidade na que estivo ela en Polszkýlandia, o reitor era un bispo e unha vez ao mes daba un discurso, ao cal acudían tódolos alumnos, con alfombra vermella incluída. (Noutro post contarei máis perversións que se fan nese estraño lugar).
Como dicían os alumnos de Tradución nas súas manifestacións protestando pola supresión de créditos que foran asignados segundo o seu plano de estudos:
"Onde van os nosos cartos?"
Iso ninguén o sabe. Ou si?
De que nos serve gastarmos unha morea de cartos en encementar o deforestado monte, crear un super-centro-comercial que resulte frío á xente, contratar un super-espectáculo para inaugurar a nova Cidade Universitaria... que curiosamente a ninguén lle gustou. (Desgrazadamente eu estaba abwesend, e non o puiden ver...)
E claro, se xa tiñamos pouco con que os ordenadores da universidade furrulen fatal, non se poida imprimir na sala de ordenadores da biblioteca central (iso sen ter en conta que os PC's alí están todos cascaos), con que se invistan máis cartos nas faculdades de enxeñerías ou ciencias...
Menos mal que na biblioteca aínda van entrando libros... Iso si, que a ninguén se lle ocorra a pretensión de facer un estudo lingüístico sobre... Non sei... Variedades do inglés distintas ao American English, British English ou Australian English (e iso forzando a cousa...)
Claro, porque o futuro está nas ciencias e nas tecnoloxías. Iso dicían hai cousa duns anos...
Por iso preferen que os futuros científicos e enxeñeiros escriban con erros ortográficos e sintácticos os seus informes, ou non se poidan comunicar con colegas seus estranxeiros, porque grazas ao investimento do Estado, Xunta e da Universidade son "monolingües"; e claro, o luxo de pagar a un tradutor ou intérprete, que non se nos pase pola cabeza!
Ben, isto era así ata hai pouco. Porque o Futuro era un futuro a curto prazo; isto é, no momento en que se lles ocorreu afirmar tal facto e uns poucos anos despois.
Agora mesmo como un non sexa enxeñeiro dalgunha especialidade que estea realmente demandada, vai de carallo. Os famosos enxeñeiros en telecomunicacións xa non atopan traballo e colman as listas do paro. En ciencias supoño que a cousa debe de ser similar, e esta vén aínda de máis longo.
Pois iso, o dito. Falaban dun futuro a curto prazo. En inglés, chamado de xeito errado, británico, existen dous tipos de future. In future que quere dicir simplemente no futuro, como o pode facer a palabra futuro en galego ou castelán, e in the future un futuro no que se comeza a contar dende o momento no que se está a falar.
Pero despois do Futuro hai algo?
Que eu saiba temos Pasado, Presente e Futuro. (Eng.=Past, Prent, Future; Franç.= Passé, Présent, Futur; D.= Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft; etc...)
Disque os pobres chineses e xaponeses só teñen dous aspectos: un para o pasado e outro que se emprega tanto para o presente como para o futuro. Que futuro nos agarda!
Entón se hai algo máis aló do Futuro, de que estamos a falar?
Non me decato de ningunha palabra en ningunha lingua...
Ah, si! Coño! En galego hai unha para un tempo verbal de noso! O Futuro Hipotético! (Un dos nomes cos que se coñece o Infinitivo Conxugado).

PS.Como se chama en portugués?

No comments: